Упитници за учеснике у пилотирању државне матуре

> Ученици > Упитници за учеснике у пилотирању државне матуре

Неопходно је да после сваког испита ученици попуне онлајн упитник. Као и тест, и упитник је анониман. Ученици могу искрено и отворено да одговарају на питања из упитника. Одговори који су дати биће коришћени искључиво за евалуацију испита и као препоруке за даљи рад.

Такође, пројекат ПДМ-а је припреми и упитнике за, председнике ШМК-а, за секретаре ШМК-а, за дежурне наставнике, за супервизоре и за прегледаче.

Сви наведени упитници биће доступни на вебсајту Државне матуре од 05. 04. 2022. године.