Ванредно школовање

Ванредни ученици

Ванредан ученик првог разреда школе је лице уписано у први разред средњег образовања и васпитања или образовања за рад и старије је од 17 година.

Ванредни ученици уписују се у први разред у јунском року на основу конкурса који расписује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Ванредни полазници имају право на бесплатно ванредно школовање.

Ванредно школовање (ако желите да наставите прекинуто школовање, ако се активно бавите спортом, запослени сте или имате неки други разлог)

Потребна документа:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Сведочанства основне школе (за упис у први разред)
 • Сведочанство претходно завршеног разреда (за упис у други, трећи и четврти разред)

Образовни профили четвртог степена школовања

 • Електротехничар рачунара
 • Електротехничар за термичке и расхладне уређаје
 • Електротехничар енергетике

Наставак прекинутог школовања

Особе које су из одређених разлога напустиле средњу школу, односно прекинуле образовање имају право да наставе школовање у истом трајању по основу закона о средњој школи. Ученику ће бити признати сви раније завршени разреди. Решењем које доноси директор школе, биће одређени допунски испити које полазник мора да положи. Након што положи све допунске испите једног разреда ученик стиче право да упише следећи разред у статусу ванредног ученика у складу са законским одредбама.

Упоредно школовање

Упоредно школовање представља облик образовања у коме редован ученик савладава школски програм, односно, део школског програма за други образовни профил, као ванредан ученик, уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова.

Четврти степен

 • Електротехничар рачунара
 • Електротехничар за термичке и расхладне уређаје
 • Електротехничар енергетике

Преквалификација

Након завршеног средњег образовања и васпитања одрасли може да се упише у школу ради преквалификације (ако хоћете да промените занимање у оквиру истог или другог подручја рада).

Преквалификацију уписују кандидати који желе да се образују за неки други образовни профил у односу на онај који су завршили, без обзира на подручје рада.

Кандидат који је уписан у програм преквалификације полаже испите из стручних предмета које одређује наставничко веће школе у коју је уписан.

Потребна документа:

 • Сведочанства претходног образовног профила (1., 2., 3., и 4. разреда)
 • Диплома матурског или завршног испита
 • Извод из матичне књиге рођених

Доквалификација

Након завршеног средњег образовања и васпитања одрасли може да се упише у школу ради доквалификације.

Доквалификацију уписују кандидати који желе да се образују за неки други образовни профил у дужем трајању, без обзира на подручје рада.

Кандидат који је уписан у програм доквалификације полаже додатне испите из предмета чији се садржаји разликују од претходно положених, предмета који нису били утврђени наставним планом и програмом (разлика предмета) и завршни испит.

Школа може да одговори и потребама доквалификације, а такође и преквалификације за сва заинтересована лица која, у времену брзих технолошких промена и потребе промене радног места, желе да добију квалитетно образовање и успешно запослење.

Ученици ће имати могућност да полагањем диференцијалних испита прелазе из једног образоног профила у други. На тај начим се отварају веће могућности избора за даље школовање као и за евентуалну промену одлуке у избору жељеног занимања.

Доквалификација (ако сте завршили трогодишњу школу и желите да наставите и завршите четворогодишње школовање)

Потребна документа:

 • Сведочанства претходног образовног профила (1., 2., 3., разред)
 • Диплома завршног испита
 • Извод из матичне књиге рођених

Образовни профили за преквалификацију или доквалификацију:

 1. Трећи степен
 • Електромонтер мрежа и постројења 3 године
 1. Четврти степен
 • Електротехничар рачунара
 • Електротехничар за термичке и расхладне уређаје
 • Електротехничар енергетике
 1. Специјализација ( V степен )
 • електротехничар специјалиста за аутоматику
 • електроенергетичар за мреже и постројења
 • електроенергетичар за електричне инсталације