Образовање одраслих

УЧЕШЋЕ У ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ (ОО)

Наш модел образовања одраслих је заснован на програмима квалификације, преквалификације и доквалификације, као и програмима стручног оспособљавања за одрасле. У пријатном амбијенту, савремено опремљеним учионицама и кабинетима, уз флексибилан и високо стручан наставни кадар, велику посвећеност сваком полазнику и максималну подршку, сигурно стижете до постављног циља. Опредјељујући се за учење, опредјељујете се за властити развој!

Школа је учесник пројекта Дијалог о запошљавању младих, иницијатива и дуално образовање (DECIDE), који треба додатно да оснажи школу и трансформише је у РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР КОМПЕТЕНЦИЈА.

Школа је и учесник пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, ДИГИТАЛНА ШКОЛА (пилот пројекат), који треба да школу генерише у модел школе са признатим дигиталним компетенцијама у виду знака ДИГИТАЛНА ШКОЛА. Такође, одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја, од ове школске године ЕТШ „Никола Тесла“ биће регионални центар за пријем, дистрибуцију и скенирање тестова на малој матури, за ученике завршног разреда основне школе.

ЕТШ „Никола Тесла“ је тренутно у поступку добијања статуса ЈПОА (јавно признатог  организатора активности образовања одраслих), за следеће програме:

  • Мехатроника
  • Електричар

Из свега напред наведеног јасно је да школа постаје РЕГИОНАЛНИ ОБРАЗОВНИ  ЦЕНТАР ЗНАЊА И КОМПЕТЕНЦИЈА на југу Србије.