Јавне набвке

1. ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
План јавних набавки за 2021. годину
2. ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
План јавних набавки за 2020. годину
3. ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2019./2020. ГОДИНУ
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
4. ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОШТЕЋЕЊА НА ЗГРАДИ ЕТШ «НИКОЛА ТЕСЛА» У НИШУ (септембар 2019)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
5. ОПРЕМАЊЕ РАЧУНАРСКЕ УЧИОНИЦЕ НОВОИЗГРАЂЕНОГ САДРЖАЈА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ НА ОБРАЗОВНОМ ПРОФИЛУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И ЗА ПОТРЕБЕ ВОЂЕЊА Е-ДНЕВНИКА У ЕТШ «НИКОЛА ТЕСЛА» У НИШУ (септембар 2019)
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
6. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ФАСАДНОЈ СТОЛАРИЈИ У ЕТШ „НИКОЛА ТЕСЛА“ У НИШУ (децембар 2018)
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
7. ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ У ЕТШ «НИКОЛА ТЕСЛА» У НИШУ (новембар 2018)
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена и допуна конкурсне документације – Број 1
Појашњење и одговор – Број 1
8. ОПРЕМА, АЛАТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕДМЕТА ОСНОВЕ ПРАКТИЧНИХ ВЕШТИНА И ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ НА ОБРАЗОВНОМ ПРОФИЛУ ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА (октобар 2018)
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
9. ОПРЕМА, АЛАТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА ОБРАЗОВНОМ ПРОФИЛУ ЕЛЕКТРИЧАР (октобар 2018)
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
10. ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРИЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2017./2018. ГОДИНУ
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора – екскурзија 2017/2018
11. ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРИЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2016./2017. ГОДИНУ
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
12. АЛАТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ НА ОБРАЗОВНОМ ПРОФИЛУ ЕЛЕКТРИЧАР
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
13. ОПРЕМА И АЛАТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ НА ОБРАЗОВНОМ ПРОФИЛУ ЕЛЕКТРИЧАР
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
14. ИЗВОЂЕЊЕ ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА У ОБЈЕКТУ У ЕТШ „НИКОЛА ТЕСЛА“ У НИШУ (404-1Ш/18-2016)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
15. ПОПРАВКА КРОВА НА ОБЈЕКТУ ЕТШ „НИКОЛА ТЕСЛА“ У НИШУ – ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
16. ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Конкурсна документација