ЕТШ „Никола Тесла“ Ниш

Највећа и најстарија електротехничка школа на југу Србије
0
ученика
0
образовних профила
0
лабораторија
0
партнера

Историјат школе

skola-nis

 

Тридесетих година двадесетог века Ниш је био центар Моравске бановине. На територији бановине било је преко 175 индустријских и рударских предузећа и око 9000 занатских радионица. Убрзан развој привредних делатности захтевао је и отварање средњих стручних школа. Решењем Министарства трговине и индустрије 1. септембра 1939. године отворена је Средња техничка школа. Те године са радом почињу два смера: машински и грађевински, а 1940. и електро смер.

У лето 1947. године је почела, а 1948. завршена изградња нове школске зграде која је обезбедила већи простор и боље услове за рад. Да би се ученицима омогућио смештај у току школовања, обе СТШ су отвориле своје интернате за ученике.

Ширењем своје делатност 1948. године школа формира радничка одељења за образовање одраслих полазника, чиме је омогућено ванредно школовање.

Током 1952. године завршено је и друго крило нове зграде СТШ на Црвеном крсту. Исте године власти су решиле да поново споје три школе, што је септембра 1952. године и реализовано. Тако је поново формирана једна Средња техничка школа са четири одсека: грађевински, архитектонски, машински и електротехнички одсек.

Спајањем школа повећао се број ученика и број одељења. На захтев привреде 1960/1961. школске године почео је са радом нови, пети одсек слабе струје: телекомуникациони смер. Октобра 1961. године на одсеку слабе струје отворено је једно одељење за стране ученике. Постигнути резултати су довели до тога да се 1963. године отворе још два таква одељења за ученике из афричких и азијских земаља.

На предлог Наставничког већа 15.10.1952. године, а по одобрењу Народног одбора града Ниша и Секретаријата за просвету, СТШ добија назив Средња техничка школа ,, Никола Тесла“.

Стварањем Више техничке школе, а затим и Техничког факултета 1960. године, један део просторија уступљен је и тим установама. Тиме је поново био отежан рад школе.

Техничка школа је све до 1969. године била јединствена, а онда се одсек електротехнике одвојио. Исте године формиран је Електротехнички образовни центар у чији састав улази и Електротехничка школа „Никола Тесла“ тј. електротехнички смер који је сада био осамостаљен.

До 1972. године школа је користила просторије Техничке школе, а те године је пресељена у нову зграду изграђену од средстава самодоприноса. ЕТШ „Никола Тесла“ је и данас у истој згради, у улици Александра Медведева 18. Трансформацијом Електротехничког образовног центра 1989. године, Електротехничка школа „Никола Тесла“ постаје самостална образовно – васпитна установа у којој се образују ученици IV и V степена стручне спреме.