Редовно школовање

> Редовно школовање

Техничар информационих технологија

Циљ стручног образовања за образовни профил ТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА је оспособљавање ученика за учешће у изради софтверских апликација, креирање и развијање база података, статичких и динамичких веб презентација и одржавање и проверу сигурности информационих система.

 • Број ученика: 56/51+5 дуал
 • Шифра профила: NICK SA 4E54S
 • Број одељења: 2

Електротехничар рачунара

Циљ стручног образовања за квалификацију Eлектротехничар рачунара је оспособљавање лица за инсталирање рачунарских система, надзор, надоградњу и одржавање рачунарских система и израду система са микроконтролером или микрорачунаром.

 • Број ученика: 56
 • Шифра профила: NICK SA 4E08S
 • Број одељења: 2

Техничар мехатронике

Ово занимање обједињује различита знања и вештине из подручја из области електронике, теорије система аутоматског управљања, механике, хидраулике, пнеуматике, рачунарства, роботике и мерења. Техничари мехатронике су оспособљени да одржавају и поправљају опрему и техничка средства у различитим делатностима (области електротехнике, машинства, оптике, медицине, итд). Могу да одржавају и поправљају медицинску, мерну и регулациону опрему, канцеларијске, кућне и оптичке апарате, мерне инструменте, пнеуматске, хидрауличне и електричне уређаје итд.

 • Број ученика: 28/13+15 дуал
 • Шифра профила: NICK SA 4E26S
 • Број одељења: 1

Електротехничар енергетике

Циљ стручног образовања за квалификацију Електротехничар енергетике је оспособљавање лица за припремање и организовање електроинсталатерских радова, израду и одржавање електроенергетских водова и постројења и управљање и одржавање електричних машина и електромоторних погона.

 • Број ученика: 28
 • Шифра профила: NICK SA 4E04S
 • Број одељења: 1

Електротехничар обновљивих извора енергије

Образовни профил са савременим технологијама из области електротехнике и машинства.
Електротехничар обновљивих извора енергије је оспособљен за припрему и контролу монтаже и
одржавање система обновљивих извора енергије.

 • Број ученика: 28
 • Шифра профила: NICK SA 4E30S
 • Број одељења: 1

Електричар

Циљ стручног образовања образовног профила Електричар је оспособљавање ученика за извођење електроинсталатерских радова на објектима, монтира и одржава електромоторне погоне, уређаје и индустријску електроопрему у складу са мерама заштите здравља и безбедности на раду.

 • Број ученика: 14/5+9 дуал
 • Шифра профила: NICK SA 3E19S
 • Број одељења: 1

Електромонтер мрежа и постројења

Циљ стручног образовања образовног профила Електромонтер мрежа и постројења је оспособљавање ученика за извођење електромонтажних радова при изградњи, одржавање и отклањање кварова на електроенергетским водовима и постројењима у складу са мерама заштите здравља и безбедности на раду.

 • Број ученика: 14/0+14 дуал
 • Шифра профила: NICK SA 3E18S
 • Број одељења: 1

Донеси исправну одлуку,

Упиши ТЕСЛУ!

Од електроинсталатерских радова, преко инсталације рачунарских мрежа, па све до израде софтвера, у нашој школи добићеш прилику да стекнеш знање и искуство који ће ти помоћи не само да лакше нађеш посао – већ и да у њему уживаш.