Пријава насиља

> Пријава насиља

БЕЗБЕДНОСТ

ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА У ШКОЛИ

 

Шта се све дефинише као насиље?

Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које доводи или може довести до угрожавања здравља, развоја и достојанства ученика.

Насиље у школи дефинише се као појава насилног понашања које се догађа у самој школи. Оно подразумева неколико могућих односа:

  • насилно понашање једног ученика/ученице према другом,
  • насилно понашање једне групе према другој групи ученика/ ученица,
  • насилно понашање ученика/ученица према наставницима/ наставницама и
  • насилно понашање наставника/наставница према ученицима/ученицама.

Ко има обавезу да пријави насиље?

Свако може и треба да пријави насиље. Пријавити насиље је законска али и морална обавеза. Довољна је само сумња да је насиље могуће. Нећете трпети никакве законске последице ако се испостави да се насиље које сте пријавили, није десило, осим уколико се открије да сте свесно и намерно лагали што је кривично дело лажног пријављивања и кажњиво је затвором.

Како се пријављује насиље?

  1. На електронску пошту школе: info@etstesla.ni.ac.rs
  2. Телефоном на број коле: 018 588 583
  3. Особама запосленим у школи и то: разредном старешини, дежурном наставнику, члану тиму за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, директору школе или другој особи запосленој у школи у коју имате највише поверења.
  4. Анонимно, попуњавањем формулара на овој страници

Ма све наведене начине можете пријавити и коришћење и продају психоактивних супстанци у школи, како и доношење оружја у школу.

Пријава насиља