Организација школе

0
ученика
0
образовних профила
0
лабораторија
0
партнера

Управа школе

Позиција Особа
Директор Небојша Соколовић
Помоћник директора Стаменковић Дејан
Секретар Стојковић Јелена

Стручни сарадници

Позиција Особа
Психолог Јанковић Анкица
Педагог Тодоровић Марија
Библиотекар Ранчић Снежана

Организатори практичне наставе

Позиција Особа
Организатор практичне наставе Шубаревић Татјана
Организатор практичне наставе Дуњић Оливера

Администрација и финансије

Позиција Особа
Шеф рачуноводства Стевановић Снежана
Рачуновођа Здравковић Вања
Референт за правне, кадровске и адмнистративне послове Гашевић Роберта
Техничар одржавања информационих система Живковић Драган

Помоћни наставници

Позиција Особа
Помоћни наставник Анђелковић Дејан
Помоћни наставник Милојевић Милан
Помоћни наставник Василијић Никола
Помоћни наставник Топаловић Душан
Помоћни наставник Маркишић Татјана

Наставници општих предмета

Предмет Особа
Српски језик и књижевност Бартон Јелена
Српски језик и књижевност Мићовић-Дубичанин Гордана
Српски језик и књижевност Стефановић Биљана
Српски језик и књижевност Станојевић Јасмина
Српски језик и књижевност Вељковић Бранкица
Српски језик и књижевност Ђорђевић Александра
Енглески језик Петровић Милена
Енглески језик Садиковић Бојана
Енглески језик Стефановић Милена
Енглески језик Митић Јелена
Енглески језик Денић Анђелина
Физичко васпитање Јовановић Предраг
Физичко васпитање Станић Мирослав
Физичко васпитање Трифуновић Наташа
Математика Величковић-Митић Биљана
Математика Зељковић-Коцић Снежана
Математика Костић Марија
Математика Петровић Милена
Математика Шумоња Соња
Математика Стојановић Биљана

Физика

Божиловић-Јовановић Марина

Физика

Јовановић Данијела

Хемија

Јовановић Ивана

Грађанско васпитање

Ђорђевић Марија

Грађанско васпитање

Митов Јелена

Филозофија и грађанско васпитање

Божиловић Јелена

Верска настава

Стојаковић Драган

Историја

Јовановић Јелена

Историја

Стамболић Бранкица

Историја

Ђорђевић Милијанка

Историја

Стојковић Милица

Географија

Божиновић Саша

Географија

Меденица Наташа

Билогија и екологија

Пејић Славица

Ликовна уметност

Ђорђевић Дарко

Музичка култура

Јовановић Нела

Социологија, устав и права грађана

Лазовић Александра

Економика и организација предузећа и предузетништва

Лазић Тамара

Економика и организација предузећа и предузетништва

Антов Тамара

Наставници електро групе предмета

Група предмета Особа
Електро Банковић Дејан
Електро Радисављевић Миодраг
Електро Николић Милена
Електро Динић-Живановић Ивана
Електро Дуњић Оливера
Електро Ђурановић Маја
Електро Живковић Саша
Електро Илић Бобан
Електро Јанковић Ивана
Електро Динић Ђорђевић Марија
Електро Јевтић Радоје
Електро Младеновић Мирко
Електро Костић Марина
Електро Крстић Александар
Електро Крстић Милена
Електро Крстић Саша
Електро Лилић Никола
Електро Марковић Зоран
Електро Милинчић Милена
Електро Батањац Јулијана
Електро Милосављевић Зоран
Електро Милосављевић Наташа
Електро Митић Бојан
Електро Митић Радмила
Електро Младеновић Александар
Електро Нешић Верица
Електро Ничковић Јован
Електро Пантић Данијела
Електро Петровић Славиша
Електро Пешев-Дрндаревић Валентина
Електро Пешић Андреја
Електро Радовановић Јелена
Електро Ранђеловић Момчило
Електро Робајац Александар
Електро Стојадиновић Радојка
Електро Стојановић Вера
Електро Танасковић Наташа
Електро Тошев Зоран
Електро Шубаревић Татјана
Електро Маринковић Миодраг
Електро Савић Ивана
Електро Ристић Оливер
Електро Манојловић Града
Електро Тодоровић Саша
Електро Костић Војкан
Електро Ристић Александар
Електро Батањац Дејан
Електро

Савић Никола

Електро

Илић Марко

Наставници машинске групе предмета

Група предмета Особа
Машинска Милојковић Бојан
Машинска Павловић Драган
Машинска Стаменковић Дејан
Машинска Шубаревић Предраг

Практична настава

Позиција Особа
Наставник практичне наставе Стојановић Горан

Техничко и помоћно особље

Позиција Особа
Техничар инвестиционог и техничког одржавања

Митић Ставрија

Домар/мајстор одржавања

Анђелковић Зоран

Домар/мајстор одржавања

Мијајловић Љубиша

Радник за одржавање хигијене

Цвијанчевић Маринела

Радник за одржавање хигијене

Митровић Данијела

Радник за одржавање хигијене

Пешановић Смиљана

Радник за одржавање хигијене

Жикић Весна

Радник за одржавање хигијене

Маринковић Виолета

Радник за одржавање хигијене

Милосављевић Бранислав

Радник за одржавање хигијене

Мићић Јелена

Радник за одржавање хигијене

Апостоловић Душица

Радник за одржавање хигијене

Недељковић Силвана

Радник за одржавање хигијене

Радуловић Драгана

Радник за одржавање хигијене

Ристић Драгиња

Радник за одржавање хигијене

Јовановић Јадранка