Дозвољени прибор

> Наставници > Дозвољени прибор

За израду тестова за пилотирање испита државне матуре може се користити само одређени прибор.

Дозвољени прибор за испит:

 1. Српски језик и књижевност
  – САМО ХЕМИЈСКА ОЛОВКА
 2. Математика
  – графитна оловка, гумица и резач
  – хемијска оловка
  – калкулатор – само са основним операцијама, који није програмабилан
  – шестар и два троугла
 3. Теоријски тест
  – графитна оловка, гумица и резац
  – хемијска оловка
  – калкулатор – само са основним операцијама, који није програмабилан

У прилогу је документ са листом дозовљеног прибора.
Листа дозвољеног прибора