Дуално образовање

Овде можете прочитати све важне информације за послодавце и родитеље

За послодавце

Електротехничкa школa „Никола Тесла“ из Ниша има у оквиру Плана уписа два трогодишња образовна профила осмишљена по дуалном систему образовања: Електричар и Електромонтер мрежа и постројења. Практична настава се обавља и компанијама: 2 дана по 6 сати у другој години и 3 дана по 6 сати у трећој години.

Бенефити дуалног образовања за послодавце су вишеструки. Наиме, послодавци неће имати потребу да приликом запошљавања нових радника издвајају знатна средства за организовање додатних обука јер су ученици већ стекли потребна стручна знања и вештине кроз формално – дуално образовање. Трошкови избора нових кадрова се смањују јер послодавци могу да одаберу најбоље ученике а имају и могућност да профилишу кадрове према својим потребама и процесима рада.

Послодавци су активно укључени у расподелу ученика у компаније, њихово праћење , оцењивање у току обављања практичне наставе и на завршном испиту.

Компанија мора да обезбеди обучене инструкторе у дуалном образовању, за директан рад са ученицима. Инструктор пролази обуку коју организује Привредна комора Србије. Она се у највећој мери односи на стицање педагошко-психолошких и методичко-дидактичких вештина за рад са ученицима;

Ако желите да се укључите у дуално образовање то можете учинити путем ВЕБ ПОРТАЛА ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА на следећи начин:

  1. Прво се рагиструјете на портал.
  2. Поднесите захтев Привредној комори за проверу испуњености услова за извођење учења кроз рад. Захтев се подноси за сваки образовни профил за који сте заинтересовани.
  3. Попуните Изјаве о спремности.
  4. Поднесите захтев за обуку и полагање испита за инструктора/е.
  5. Поднесете пратећу документацију електронским путем и поштом на адерсу Привредне коморе.

За детаљније информације и практична упутства о процедури укључивања у дуално образовање можете се обратити директно Привредној комори или отићи на сајт Привредне коморе преко овог линка.

Привредна комора по добијању потребне документације формира комисију која утврђује испуњеност услова за учење кроз рад. После посете компанији и прегледа документације издаје потврду о акредитацији компаније за образовне профиле.

Затим је неопходно да потпишете Уговор о дуалном образовању којим се регулишу међусобни односи школе и послодавца.  

Потом је потребно да потпишете Уговор/е о учењу кроз рад којим се регулишу међусобни одоси послодавца и ученика, уз сагласност родитеља.  Правилнике и законе можете преузети са сајта Привредне коморе Србије.

За ученике и родитеље

Дуално образовање је средње стручно образовање у оквиру кога се знање стиче и у школи и у компанији. Учењем кроз рад ученици усвајају неопходна практична знања и вештине у окружењу где се и обавља рад. Послодаваци учествују у образовању ученика кроз ангажовање инструктора у компанијама  као, кроз рад у комисијама за завршни испит као и приликом распоређивања ученика у компаније на обављање стручне праксе.

Дуално образовање је настало из потребе да се образовни систем прилагоди потребама привреде. Ученици су мотивисанији јер знају да њихово знање има практичну вредност на тржишту рада.  Они након завршетка дуалног образовања могу да бирају : да се запосле код послодавца, да покренути сопствени посао или да продуже школовање.

Електротехничка школа „Никола Тесла“ има вишегодишње искуство у дуалном образовању. Оно се остварује кроз два образовна профила: Електричар и Електромонтер мрежа и постројења. Практична настава се обавља и компанијама: 2 дана по 6 сати у другој години и 3 дана по 6 сати у трећој години.

Школа реализује дуално образовање у сарадњи са следећим акредитованим компанијама:

Elmont d.o.o, Niš

Zumtobel group Niš

Јohnson Electrico.o. Niš.

DMV d.o.o, Niš

Elektromreže Srbije

Elektroprivrda Srbije

У оквуру школе налазе се опремљене лабораторије, прилагођене Плановима и програмима наставе и учења за ове образовне профиле.

Лабораторија за практичну наставу и основе практичних вештина

Лабораторија за практичну наставу за образовне профиле електричар и електромонтер мрежа и постројења

Лаборија за одржавање, монтажу и замену индустријске електроопреме

Као донација компаније Zumtobel нашој школи испројектовано је и израђено осветљење једне лабораторије за практичну наставу. Задатак пројекта је осветљење лабораторије димабилним  LED светиљкама. Могућа је регулација осветљења и контрола рада помоћу задатог сценарија. У реализацији овог пројекта учествовали су наставници и ученици наше школе.

Прорачун и реализација осветљења у лабораторији за основе практичних вештина и практичну наставу