Образовање

> Образовање

Редовно школовање

Све о нашим трогодишњим и четворогодишњим образовним профилима што ти је потребно да одабереш своју будућност!

Ванредно школовање

Овде можеш пронаћи распореде полагања испита у предстојећим роковима и друге релевантне информације.

Образовање одраслих

Уколико сте пропустили да у року завршите школски програм, овде се можете информисати о томе на који начин то можете учинити у нашој школи.

Дуално образовање

Електротехничкa школa „Никола Тесла“ из Ниша има у оквиру Плана уписа два трогодишња образовна профила осмишљена по дуалном систему образовања: Електричар и Електромонтер мрежа и постројења.