Упис ученика у први разред

> Актуелности > Упис ученика у први разред

Обавештавамо вас да ће се у нашој школи упис вршити 3. и 4. 7.2023. године од  8.00-15.00  часова.  
За упис је потребно припремити следеће:
1. Попуњен образац ученика за упис у средњу  школе (образац добијате у школи)
3. Сведочанство о завршеној основној школи, а сведочанства за 5., 6., 7., и 8. разред само на УВИД
4. Уверење о положеној малој матури
5. Лекарско уверење за одговарајући образовни профил