Сарадња са ИДЕА-ом

> Ученици > Ученички парламент > Сарадња са ИДЕА-ом

Ученички парламент је у децембру успешно спровео хуманитарну акцију. Том приликом су за децу лошег материјалног стања, ученици и професори наше школе прикупили гардеробу и играчке. Ова акција је изведена у сарадњи са ИДЕА-ом.

У фебруару и марту одржан је семинар под називом Медијација. Парламентарци су прошли обуку из области ненасилнеaкомуникације конструктивног решавања конфликата медијације као облика посредовања у сукобу између две или више особа. Обучени вршњачки медијатори стекли су право да своје знање и вештине преносе осталим ученицима.

Парламент учествује у припремању „Теслине недеље“, а сви остали планови везани су за сређивање школских просторија.