Прелиминарна ранг листа ученичких стипендија

> Ученици > Конкурси > Прелиминарна ранг листа ученичких стипендија

Утврђен је предлог листе кандидата – ранг листе, за ученичке стипендије и кредите, под бројем; 06-00-77/2021-05 од 09.11.2021. године.

ИСПЛАТА ЋЕ СЕ ВРШИТИ ПРЕКО ТЕКУЋИХ РАЧУНА УЧЕНИКА ОТВОРЕНИХ КОД УНИКРЕДИТ БАНКЕ.

Ученици којима је први пут одобрена стипендија, потребно је да отворе текуће рачуне у најближој експозитури УНИКРЕДИТ БАНКЕ.

Најнижи број бодова за одобрену стипендију је 5,65.

Уколико нису тачно наведени неки од елемената за бодовање који су наведени у КОНКУРСУ, ученици треба да доставе ДОКУМЕНТОВАНЕ ПРИГОВОРЕ,  уз попуњен образац, најкасније до 23.11.2021.године. Приговори се достављају психологу или педагогу школе.

ПРИГОВОРИ КОЈИ НИСУ ДОКУМЕНТОВАНИ, НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ.

Прелиминарна ранг листа

Образац приговора