Обавештење

> Актуелности > Обавештење

На основу одлуке  Тима за праћење и координисање  примене превентивних мера у раду школа која се односи на утврђен модел наставе за школе у одређеним јединицама локалне самоуправе  почевши од понедељка,  22. новембра 2021. године.

Све основне и средње школе у Републици Србији  примениће ПРВИ МОДЕЛ  организације образовно-васпитног рада односно  непосредно остваривање  образовно васпитног рада.

У недељи од 22.11. – 26.11.2021. године распоред по сменама је следећи:

  • пре подне:  ПРВИ  и ТРЕЋИ  разред
  • после подне:  ДРУГИ и ЧЕТВРТИ разред

Лабораторијске вежбе и практична настава реализоваће се према  сатници  усвојеног распореда  часова.

За ученике одељења III7, важи комбиновани модел остваривања образовно васпитног рада, из разлога тренутне епидемиолошке ситуације у том одељењу.

Распоред група  за  ученике одељења III7:

  • група А  –  понедељак , среда, петак
  • група Б – уторак, четвртак.

На часове лабораторијских вежбу долазе према  усвојеном  распореду  часова.

Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 19.11.2021