Обавештење о почетку наставе на даљину од 30.11.2020. до 18.12.2020.

> Наставници > Обавештење о почетку наставе на даљину од 30.11.2020. до 18.12.2020.

На основу Упутства Министарства просвете науке и технолошког развоја од 27.11.2020. о организацији рада средњих школа до краја првог полугодишта школске 2020/2021. године, обавештавамо вас да сви облици наставе и учења (теоријска настава, лабораторијске вежбе и практична настава) почев од понедељка 30.11.2020. па до петка 18.12.2020. се изводе на даљину.

Прво полугодиште се завршава 18.12.2020.год.

– Распоред звоњења

Распоред теоријске наставе

Распоред часова вежби

Настава: Настава ће се одвијати према новом распореду часова који садржи све часове наставника (обавезне и изборне предмете). Час траје 45 минута. У једној смени су сви разреди и почињу у исто време од 9 сати (распоред одржавања часова је у прилогу).

Ради обезебеђивања квалитета наставе потребно је да директор, помоћник директора и стручна служба имају приступ часовима на даљину.

Оцењивање: настава на даљину треба да омогући континуирано праћење и оцењивање ученичких постигнућа (формативно и сумативно) коришћењем савремене информационо-комуникационе технологије.

Ученици могу да дођу у школу да одговарају само уколико сматрају да има елемената да поправе закључну оцену. То раде у договору са наставником.