Обавештење о почетку другог полугодишта

> Наставници > Обавештење о почетку другог полугодишта

На основу одлуке  Тима за праћење и координисање  примене превентивних мера у раду школа која се односи на утврђен модел наставе за школе у одређеним јединицама локалне самоуправе  почевши од понедељка,  24.јануара 2022. године све средње школе у Републици Србији  примениће ДРУГИ МОДЕЛ  организације образовно-васпитног рада односно  комбиновано остваривање  образовно васпитног рада.

У недељи од 24.01. – 28.01.2022. године распоред по сменама је следећи:

  • пре подне:  ДРУГИ  и  ЧЕТВРТИ  разред
  • после подне:  ПРВИ и ТРЕЋИ разред

За ученике  важи комбиновани модел остваривања образовно васпитног рада.  Распоред група  за  ученике одељења:

  • група А  –  понедељак , средапетак
  • група Б – уторакчетвртак.

Лабораторијске вежбе и практична настава реализоваће се према  сатници  усвојеног распореда  часова, и на тој настави долазе сви ученици одељења подељени у стандардним групама (прва и друга за млађе разреде и прва,друга и трећа група за старије разреде)  за реализацију наставе.