Ново признање за нашу школу – МЕНТОР ШКОЛА…

> Наставници > Ново признање за нашу школу – МЕНТОР ШКОЛА…

Електротехничка школа „Никола Тесла“ Ниш добила је признање МЕНТОР ШКОЛА као једна од најбоље оцењених школа у оквиру пројекта „Дигитална школа – европски пилот програм“.

У Србији пројекат реализују Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Центар за образовне технологије Западни Балкан.

Пројекат је имао за циљ да формира модел развоја и признавања „дигиталних школа“ који ће послужити као путоказ за успешно развијање образовних пракси у школама.

У оквиру пројекта развијен је оквир за добијање знака „Дигитална школа“ којим се мери ниво дигиталне зрелости у примени информацијско комуникацијских технологија у школи.

Процена дигиталне зрелости школе извршена је у следећим категоријама:

  • SELFIE самовредновање
  • Руковођење
  • Сарадња и умрежавање
  • Инфраструктура и опрема
  • Континуирани професионални развој
  • Настава и учење
  • Вредновање
  • Дигиталне компетенције ученика

На основу доказа које је Електротехничка школа „Никола Тесла“ поднела о испуњености свих категорија које су се оцењивале, евалуатори су проценили да је школа задовољила критеријуме у свим областима, и да поседује капацитете да помогне и другим школама у процесу интеграције информационо-комуникационе технологије  у процес учења и образовања, као и у процесе пословања школе.

Детаљније о признањима можете видети на линку…