БЕМ пројекат – састанак у Скопљу

> Актуелности > БЕМ пројекат – састанак у Скопљу

У Скопљу, од 17-19.априла 2024.  године одржан је трећи координациони састанак свих партнера БЕМ пројекта. На састанку је развијена заједничка методологија за писање програма микрокреденцијалa. Иако су образовни системи  у партнерским државама у којима се спроводе микрокреденцијали различити, сви учесници су сагласни да су они преко потребни и да ће помоћи систему стручног образовања и оспособљавања. С тога је неопходно поставити оквире који ће дефинисати усклађеност са потребама тржишта рада, укључити европске механизме транспаратености и осигурање квалитета.

Следећи координациони састанак биће у Нишу, где ће наша школа бити домаћин овог скупа.