Сарадња са компанијом Електромреже Србије А.Д.

> Наставници > Сарадња са компанијом Електромреже Србије А.Д.

У оквиру  сарадње са компанијом за пренос  електричне енергије  Електромреже Србије А.Д.ученици II-8 образовни профил Електромонтер мрежа и постројења  су у пратњи ментора Небојше Јоцића  и професора практичне наставе Граде Манојловића обишли регионални диспечерски центар РДЦ Крушевац  и полигон за обуку електромонтера, једини такве врсте у Србији .Водећи инжењери у компанији ЕМС су упознали присутне са опремом у високонапонском постројењу 220kV” Крушевац  1”и начином управљања преносном мрежом . На тај начин  електротехничка школа  “Никола Тесла” из Ниша наставља сарадњу са овом компанијом у којој већ трећа генерација ученика обавља учење кроз рад.