Промоција ЕТШ „Никола Тесла“ у Нишкој Бањи

> Наставници > Промоција ЕТШ „Никола Тесла“ у Нишкој Бањи

Половином марта електротехничка школа је почела са промоцијом образовних профила у ОШ „Иван Горан Ковачић“ у Нишкој Бањи. Поред већ устаљених профила највише интересовања је било за образовни профил Електротехничар обновљивих извора енергије и образовне профиле Електричар и Електромонтер мрежа и постројења у оквиру дуалног система образовања.