Промена модела наставе од понедељка 25.10.2021.

> Актуелности > Промена модела наставе од понедељка 25.10.2021.

Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, на састанку одржаном 21.10.2021.године, а у складу са одлукама и закључцима Кризног штаба за сузбијање заразне болести Ковид-19 и стручним упутствима за организацију образовног-васпитног рада у основној и средњој школи за школску 2021/2022.годину донео одлука да се од:

понедељка 25.10.2021.године примењује Други модел организације образовно-васпитног рада, у складу са дописом у прилогу 601-03-0033/5/2021-15, тачка 2, у коме се наводе општине и градови у којима средње школе раде по моделу 2. ( НИШ)

Час наставе траје 45 минута за часове обавезне наставе, према усвојеном распореду часова. Настава се организује комбиновањем непосредне наставе и наставе на даљину кроз комбиновани модел (непосредно у школи и путем наставе на даљину).

Сва одељења се деле на групе A i B.

Непосредни образовно-васпитни рад у школи A група одељења остварује  понедељком, средом и петком, док Б група у тим данима остварује наставу путем учења на даљину;

непосредни образовно-васпитни рад у школи Б група одељења остварује  уторком и четвртком, док А група у тим данима  остварује наставу путем учења на даљину.

Групе (A и B) и начин остваривања образовно-васпитног рада смењују се на недељном нивоу.

 

Лабораторијска/практична настава подразумева поделу на групе и ученици долазе по распореду, у дану када имају вежбе.

Групе које су на Онлајн настави користе МС Теамс за консултације са наставником и преузимање наставног материјала. Наставне материјале потребно је поставити унапред, како би ученици који су на Онлајн настави имали материјал за наставу у реалном времену.

 

У недељи од 25.10. 2021. – 29.10.2021. године ПРВИ и ТРЕЋИ разред наставу похађа у преподневној смени, а

ДРУГИ и ЧЕТВРТИ разред наставу похађа у поподневној смени.

 

За све ученике и запослене и родитеље, важе препоруке о употреби заштитне маске и превентивним мерама, тачка 5,6. Из Дописа.

Допис о организацији рада школе од 25.10.2021.