Подршка систему дуалног образовања

> Наставници > Подршка систему дуалног образовања

Завршни испит за ученике ЕТШ „Никола Тесла“ образовног профила Електромонтер мрежа и постројења ,који су обављали учење кроз рад у компанији „Електромрежа Србије“ а.д. , одржан је 07.06.2023. на полигону електроенергетског постројења ТС „Ниш 2“. Укупно је полагало четири ученика и сви су успешно обавили радне задатке са одличним успехом. Чланови комисије и ментор су оценили да су ученици изузетно добро овладали знањем и вештинама и постали компетентни за тржиште рада. Сигурни смо да ће наши електромонтери подмладити компанију у којој су обављали практичну наставу.