Почетак дуалног образовања у Електродистрибуцији

> Актуелности > Почетак дуалног образовања у Електродистрибуцији

Ученици ЕТШ „ Никола Тесла“ образовног профила Електромонтер мрежа и постројења су у просторијама Електродистрибуције Србије – огранак Ниш, имали обуку из безбедности и здравља на раду (БЗР). Водећи стручни сарадник службе БЗР их је упознао са законским регулативама и опасностима за време реализације учења кроз рад и коришћењем опреме и средстава за рад. Ученике ће водити инструктори ОДС-а а пратиће их координатори практичне наставе.

Почетак сарадње са овом компанијом обећава успешну реализацију наставе у дуалном образовању прaћену високим стандардима понашања и стицања практичних знања и вештина.

Ученици ЕТШ „Никола Тесла“ са водећим стручним сарадником за БЗР и координаторима практичне наставе након успешно реализоване обуке