Plickers cards на Огледном часу

> Актуелности > Plickers cards на Огледном часу

Огледни час Plickers cards у оцењивању ученика одржан је 6.октобра 2022.год. у ЕТШ „Никола Тесла“. Учествовали су ученици одељења I1 са својим наставницима Татјаном Шубаревић и Соњом Шумоња. Присутни гости могли су да виде међупредметно повезивање предмета Основе електротехнике и Математике. Ученици су најпре урадили пробни тест, да би се упознали са начином коришћења картица, а затим су урадили тест са 5 питања из области Основа електротехнике. Plickers cards се може користити у настави како за сумативно, тако и за формативно оцењивање. Предност коришћења нових начина рада је посебно задовољство ученика, које су показали попуњавањем евалуционих папирића, али и укључивање свих ученика истовремено у активности које се обављају на часу. Како је могуће одмах видети резултате самих одговора, ученици су развијали и такмичарски дух, а опуштена атмосфера допринела је да покажу и свој пуни потенцијал знања. Наставници који су присуствовали овом Огледном часу врло су се похвално изразили о педагошким и методолошким вредностима оваквог начина рада попуњавајући евалуационе листиће за наставнике и исказали су интересовање да се и они окушају у Plickers изазову