Нови текући рачун школе за уплате ванредних ученика

> Ученици > Нови текући рачун школе за уплате ванредних ученика

Дошло је до промене текућег рачуна школе за уплате ванредних ученика.

Од сада ћете уплате вршити по следећим инструкцијама:

  • Прималац: Електротехничка школа „Никола Тесла“ Ниш
  • Сврха уплате: Пријава испита или школарина…итд
  • Шифра плаћања: 153
  • Рачун примаоца: 840-31302845-09
  • Модел и позив на број: 97  6801911040174212100