Едукација наставника за образовни профил Електротехничар обновљивих извора енергије

> Актуелности > Едукација наставника за образовни профил Електротехничар обновљивих извора енергије

Наставници ЕТШ ,,Никола Тесла” Ниш Маријана Динић Ђорђевић и Града Манојловић су учествовали на стручном скупу одржаном 27. и 28.10.2022. године у Кули на тему: ,,Унапређење капацитета наставника средњих стручних школа које реализују наставу за образовни профил Електротехничар обновљивих извора енергије у Србији”. Обуци су присуствовали наставници из 10 школа које школују или планирају увођење образовног профила ,,Електротехничар обновљивих извора енергије”.

Предавачи:

  • проф. др. Золтан Чорба, Факултет техничких наука Нови Сад
  • проф. др. Александар Родић – Институт ,,Михајло Пупин” Београд
  • Dипл.инж.ел. Мирослав Симеуновић, ”ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕРИНГ “ д.о.о Нови Сад
  • Спец. техн. наука – виши педагошки саветник Марјан Љ. Иванов,

СТШ „Михајло Пупин“ – Кула

  • Спец.струц.инж.ел. и ражунара Дарко Паповић, СТШ „Михајло Пупин“ – Кула

На овом стручном скупу било је речи о потребама едукације ученика о еколошкој и економској одрживости планете и улози обновљивих извора енергије, системима за надзор и управљање електричном енергијом и термотехничким системима. Рaзвој фотонапонских електрана иде у правцу повећања снаге и степена корисног дејства соларних панела, а коришћење соларних концентратора у циљу постизања ,,ziro-energy point” у економском смислу.

Организатор обуке је немачкa организација GIZ, а домаћин техничка школа ,,Михајло Пупин” Кула. Марјан Љ. Иванов је упознао учеснике са полигоном за обуку и радионицама за практичну наставу, опремом и инструментима, након чега је уследила посета електрани на биогас ,,Sunoko, MK Group” из 2021. године и ветропарку из 2016. године близу Врбаса, које ученици посећују у оквиру блок наставе.