Други модел – Комбиновано од 07.02 – 11.02

> Актуелности > Други модел – Комбиновано од 07.02 – 11.02

На основу одлуке  Тима за праћење и координисање  примене превентивних мера у раду школа која се односи на утврђен модел наставе за школе у одређеним јединицама локалне самоуправе  почевши од понедељка,  07.фебруара 2022. године све средње школе у Републици Србији  примениће ДРУГИ МОДЕЛ  организације образовно-васпитног рада односно  комбиновано остваривање  образовно васпитног рада.

                         У недељи од 07.02. – 11.02.2022. године распоред по сменама је следећи:

  • пре подне:       ДРУГИ  и  ЧЕТВРТИ разред
  • после подне:   ПРВИ и ТРЕЋИ разред

                        За ученике  важи комбиновани модел остваривања образовно васпитног рада.  Распоред група  за  ученике одељења:

                                                  група А  –  понедељак , средапетак

                                                  група  Б –  уторакчетвртак.

Лабораторијске вежбе и практична настава реализоваће се према  сатници  усвојеног распореда  часова, и на тој настави долазе сви ученици одељења подељени у стандардним групама  за реализацију наставе.