BEM- Beyond Europe with Micro Credentials An Erasmus+ Capacity Building Project

> Актуелности > BEM- Beyond Europe with Micro Credentials An Erasmus+ Capacity Building Project

У Подгорици, главном граду Црне Горе, у просторијама Министарства  просвете, у периоду од 16 до 18 октобра 2023.године одржаће се координациони састанак свих партнера у BЕМ пројекту.

Нашу школу представљаће: Стаменковић Дејан, Илић Бобан, Младеновић Мирко и Тодоровић Саша.

Пројекат BЕМ (Beyond Europe with Micro-credentials) се односи на преношење искустава са ЕCVЕТ-а на развој микрокредита.

Уз микрокредите, развијаће се квалификације релевантне за тржиште рада чији су  садржаји изведени из потреба одабраних сектора у земљама партнера пројекта и имплементирани у консултацији са регионалним компанијама.

Микрокредити се такође фокусирају на групе људи који су до сада били недовољно покривени образовним системима (нпр. ученици у структурно слабим регионима, самохрани родитељи, неквалификовани радници, људи са потребама за подршком, избеглице). BЕМ микрокредити се могу користити у стручном образовању и обуци, као додатна квалификација или за валидацију и признавање неформалног учења.

Развијени микрокредити биће укључени у вишејезичну „ Skillsbank “платформu.

Извршиће се дигитализација микрокредита као и повезивање са Europass -ом.

BЕМ пројекат окупља VЕТ институте, националне органе за квалификације и VЕТ провајдере (vocational schools and training centres) из осам земаља. Ово широко пројектно партнерство омогућава акредитацију, документацију, признавање или валидацију микрокредита у складу са условима који се примењују у свакој земљи, чиме се гради мост између образовања и света рада.

Партнерство BЕМ пројекта укључује државе чланице ЕУ, придружене земље, земље кандидате и земље које нису чланице ЕУ (Црна Гора, Србија, Северна Македонија, Јерменија, Грузија, Украјина, Норвешка, Немачка).