Активности КВИС-а – Каријерно вођење

> Актуелности > Активности КВИС-а – Каријерно вођење

Дијалог о запошљавању младих, иницијатива и дуално образовање (DECIDE)

Немачка организација за међународну сарадњу GIZ по налогу Владе Савезне Републике Немачке реализује пројекат Дијалог о запошљавању младих иницијатива и дуално образовање DECIDE. Пројекат траје од јануара 2020. до децембра 2022. године , а реализује се у сарадњи са Министарством просвете,науке и технолошког развоја Републике Србије. Пројектне активности су усмерене на пружање подршке изабраним школама у циљу повећевања запошљивости младих кроз понуду квалификација које су оријентисане према потребама младих и потребама компанија за компетентним кадровима. У сарадњи са Удружењем Центар „Инвентива“, „DECIDE“ подржава шест изабраних средњих школа да унапреде КВИС у школи и локалној заједници. Изабране школе су из Ниша, Власотинца, Обреновца, Зајечара, Крагујевца и Суботице.

Наставници ЕТШ „Никола Тесла“ као чланови тима за КВиС су ове године прошли две обуке из области вештина управљања каријером и имали низ активности и едукација у циљу успешног информисања, саветовања и запошљавања младих.

Представници КВИС-а су учествовали у online конференцији од другог до петог новембра 2021. године у организацији NICE ACADEMY PARIS која је одржана на енглеском језику на тему: „Building Career Management Skills“/ „Развијање вештина управљања каријером““; Предавање “Kористи дуалног образовања “ под организацијом НиЦАТ-а, а у сарадњи са факултетом Метрополитан; Девета национална конференција ,,Kаријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи“ која је одржана у online 25 и 26. октобра 2021. године у организацији Националног центара европске мреже за подршку каријерном вођењу и саветовању – Euroguidance, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Министарством омладине и спорта.

У школи је формиран тим за професионалну оријентацију „TIPO“ који се бави студијама о законима која ова школа продукује. Основан је и вршњачки тим за КВИС чији су чланови ученици и млади заинтересовани за стратегију управљања каријером. КВиС ће добијати и менторску подршку кроз сарадњу са институцијама и организацијама који ће бити партнери у подршци младима да се боље позиционирају на тржишту рада у локалној заједници.

Са удружењем „Научи ме“ у плану је обука о предузетништву ученицима четвртог разреда док је са Националном службом за запошљавање у плану Сајам професионалне орјентације и планирање каријере.

 

Сарадња са Удружењем „Тимочки клуб“

ЕТШ „Никола Тесла“ Ниш у сарадњи са Удружењем „Тимочки клуб“ из Књажевца кренула је са реализацијом заједничких активности кроз програм „Знањем до посла“  везаних за каријерно вођење и саветовање младих. Одржане су две радионице за ученике трећег и четвртог разреда – Тест способности и склоности- „Basic Checkтест који помаже младима у каријерном планирању, а који је пројекат „Знањем до посла“  развио са партнерима из Швајцaрске – Gateway Solutions AG. Планиране су радионице развоја меких вештина, тестирање когнитивних способности, каријерни квиз и реални сусрет са експертима из одређене области како би ученици стекли реалну слику о жељеном занимању.

 

 

Интервју са послодавцима компанија

Чланови тима за КВиС су организовали интервју са представницима компанија у којима се реализује учење кроз рад- дуално образовање, где је након разговора са ученицима извршена селекција и усмеравање ученика. Интервју је обављен за компаније „ЕМС“ (Електромреже Србије), а.д. „ЕДС“ (Електродистрибуција Србије) за образовни профил Електромонтер мрежа и постројења и „Jоhnson Electric“ и „DMV“ за образовни профил Електричар.

 

 

Гејминг је In

Електротехничка школа „Никола Тесла“ из Ниша, Научно технолошки парк Ниш и IT центар Ниш заједнички раде на промоцији Гејминг индустрије. Потписан је Меморандум о сарадњи између ЕТШ „Никола Тесла“ Ниш и IT центра Ниш. У плану је већи број догађаја (радионица, практичног рада у фирмама, конференција и такмичења). Почетком септембра ученицима I и II разреда наше школе представници из IT центра у Нишу су одржали предавање. У сарадњи са нашом школом и тимом за КВиС организован је и “Дан отворених гејминг врата” у Научно технолошком парку за 30 одабраних ученика VII и VIII разреда ОШ „Вожд Карађорђе“ и ОШ „Учитељ Таса“. Током догађаја ученици су имали прилику да посете Научно-технолошки парк Ниш, поразговарају са представницима Гејминг компанија, испробају неке од игрица, чују кратку презентацију о развоју видео игара, упознају се са нашом школом и професорком Јеленом Радовановић која предаје предмет „Гејминг“ са радним искуством у Гејминг индустрији.

 

„Електротехничар обновљивих извора енергије“

Стратегија уписа за наредну школску годину предвиђа нови образовни профил „Електротехничар обновљивих извора енергије“ ОИЕ, који ће по први пут у региону образовати ученике за еколошки оправдано и са аспекта запошљавања веома изазовно занимање за будућност и оријентацију ка новим изворима електричне енергије. Тим КВИС-а ће у наредном периоду спровести акције у промовисању овог образовног профила ученицима завршних разреда основних школа у Нишу и околини.

 

 

 ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

ЕТШ „Никола Тесла“ Ниш је у поступку акредитације за Јавно признатог организатора активности образовања одраслих (ЈПОА).

Кроз ову активност радиће се обуке за одрасле на нивоу НОКС 3. У питању су квалификације за занимање:

 • Електричар
 • Индустријски мехатроничар специјалиста

За наведене квалификације спроводиће се и други поступак њиховог стицања. У питању је Признавање претходног учења (ППУ) где кандидат већ долази са стеченим знањима, вештинама, способностима и ставовима за дату квалификацију и потребно је само да кроз овај поступак то докаже.

 

Чланови тима за КВиС ЕТШ „ Никола Тесла“ Ниш су:

 1. Шубаревић Татјана
 2. Манојловић Града
 3. Лазовић Александра
 4. Божиловић Јелена
 5. Митов Јелена
 6. Динић-Ђорђевић Маријана
 7. Јанковић Анкица
 8. Тодоровић Марија
 9. Стаменковић Дејан
 10. Крстић Александар
 11. Илић Бобан
 12. Костић Марина
 13. Пејић Предраг
 14. Лилић Никола- Представник привреде
 15. Ђокић Славиша-Локална самоуправа