“Микроконтролери и роботика” у Тесли

> Актуелности > “Микроконтролери и роботика” у Тесли

Од другог полугођа у школи ради секција “Микроконтролери и роботика” сваког уторка од  9.30. На секцији се практично примењују Ардуино микроконтролери у комбинацији са сензорима и актуаторима. Рад је пројектног типа и сваке недеље се реализује по један пројекат или део пројекта који представља целину. Формира се електронско коло на прото плочи и повезује са ардуино микроконтролером, а затим програмира ардуино микроконтролер за реализацију задатка датог пројектом. Неки од пројеката су LCD дигитални сат, звучни прекидач, регулација температуре….

Секција за свој рад користи опрему из донације Фондације Ана и Владе Дивац реализоване пројектом „Подршка STEAM образовању у средњим школама“.

Пројекат је објављен октобра 2020. године а реализован маја 2021. године. Наша школа је једна од изабраних школа у више од сто школа са територије Србије које су учествовале на конкурсу.

Донирана опрема је у вредности од 525.000 динара и садржи микроконтролере, микрорачунаре и роботе.

Опрема се користи у настави из предмета микроконтролери и микрорачунари у трећој и четвртој години на образовном профилу електротехничар рачунара, као и за секцију.

Пријава за секцију је могућа код разредних старешина.

Слике са секције можете видети на нашој Facebook страници.