eTwinning

> eTwinning

eTwinning заједница укључује стотине хиљада наставника, који уче једни од других, деле праксе и идеје и чине eTwinning највећом мрежом наставника на свету. Наставници наше Школе придружени су овој заједници од првог дана, јануара 2015. године, када је овај портал постао доступан за наставнике и ученике из Србије, тако да су препознати од  eTwinning заједнице као носиоци промена у својој средини.

Дугогодишњи рад награђен је великим бројем Националних ознака квалитета (NQL), али и Европским ознакама квалитета (EQL). На овом линку можете видети награде наших наставника и ученика.

Наши наставници су и аутори великог броја пројеката, тако да се континуитет рада наставља сваке године. 

Електротехничка школа „Никола Тесла“ у Нишу препозната је као активни партнер на платформи тако да је награђена и ознаком eTwinning  Школа.

eTwinning школе су сјајни примери како једна школа може имати користи од eTwinning-а. Активне су у промоцији eTwinning вредности и педагогије, референтна су тачка за њихову локалну заједницу и представљају модел за друге школе. Додељивањем eTwinning ознаке једној школи, eTwinning препознаје и похваљује укљученост и посвећеност не само појединих eТвинера, већ и целе школе у којој тимови наставника и школских руководилаца раде заједно. Концепт стицања статуса eTwinning школе је концепт развојног пута са компонентама које је могуће објективно проценити. То није такмичење, већ напредовање са једног нивоа на други.

Које су предности?

eTwinning школе:

Препознате су на европском нивоу као узори за eTwinning и формирају мрежу водећих школа које ће надахнути будуће иницијативе.

Имају велику видљивост на европском нивоу и имају могућност да покажу своју ознаку за eTwinning школу у промотивним и информативним материјалима.

Препознате су као лидери у:
  • дигиталној пракси;
  • eSafety пракси;
  • иновативним и креативним приступима педагогији;
  • подстицању сталног стручног усавршавања особља;
  • промовисању праксе колаборативног учења код особља и ученика.

Посебан допринос eTwinning платформа за учење дала је у време пандемије Ковид-19, јер је омогућила учење и напредовање и наставника и ученика.